Vítame Vás na webovskej stránke spoločnosti METALKOM s.r.o. . Pomocou tejto stránky môžete získať informácie o produktoch a službách ktoré naša spoločnosť poskytuje.

Materiál odkialkoľvek

Obchodujeme s množstvom domácích aj zahraničných dodávateľov a ponúkame šíroký sortiment hutného materiálu, zinku a renovovaných tonerov.

Rýchle vybavenie objednávky

Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na rýchle vybavenie objednávok, vďaka čomu môžeme našim odberateľom poskytovať špičkové služby na profesionálnej úrovni.

Atestová dokumentácia

Súčasou každej dodávky materiálu je zabezpečená kompletná atestová dokumentácia so všetkými požadovanými rozbormi a kontrolami.

Expresná dodávka

Pre našich zákazníkov ponúkame odvoz zakúpeného materiálu podľa dohodnutých podmienok vlastným nákladným automobilom Iveco Daily.